Projektová dokumentace

 • K čemu slouží stavební projektová dokumentace?

  • K získání stavebního povolení, pro jednání s úřady a dotčenými institucemi
  • K sestavení položkového rozpočtu
  • Pro výběr dodavatele staby a správnou realizaci

  Postup při zpracování projektové dokumentace:

  • Zpracování projektové dokumentace probíhá v několika na sebe navazujících krocích
  • Zpracování studie, odsouhlasení
  • Zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.
  • Spolupráce na dodávce dílčích částí projektové dokumentace se specialisty (ÚT, vodovod, kanalizace, ...)
  • Předložení hotové projektové dokumentace dotčeným orgánům, pro získání souhlasného stanoviska
  • Po získání všech potřebných stanovisek a vyjádření podáváme dokumentaci na stavební úřad
  • Předání platného stavebního povolení

  Dále pro Vás můžme udělat:

  • Zpracování položkového rozpočtu pro výběr dodavatele stavby
  • Pomoc při výběru dodavatele stavby, či dílčích částí
  • Zpracování detailní projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně všech detailů
  • Kontrola správně provedených dílčí částí realizace
  • Vizualizace stavyb a její dílčích částí

  Zpracujeme pro Vás tyto stupně projektové dokumentace:

  • Územně plánovací informace, územní souhlas
  • Dokumentaci pro stavební řízení
  • Dokumentace pro ohlášení stavby, stavební povolení
  • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Skutečné provedení stavby

Máte zájem o zhotovení projektové dokumentace a výstavby Vašeho projektu na klíč? Pak nás neváhejte kontaktovat, v případě realizace naší firmou máte projektovou dokumentaci ZDARMA!

E-SHOP BETONOVÉ PLOTY